HJS administraties kan voor u de gehele salarisadministratie verzorgen. Dit kan voor zowel de DGA als voor bedrijven met werknemers tot 100 medewerkers.

 

Per salarisrun bieden wij u het volgende:

Salarisstroken (op papier of digitaal)
Betaalspecificatie of een betaalbestand in CLIEOP03-formaat
Loonjournaalpost, indien gewenst volgens uw rekeningschema (op papier of digitaal)
Verzorgen (elektronische) loonaangifte
Overzicht afdrachtskortingen loonheffing (indien van toepassing)

 

Per kalenderjaar bieden wij u het volgende:

► Historische loonstaten per werknemer
► Historische loonjournaalpost
► Verzamel loonstaat
► Jaaropgave werknemers (op papier of digitaal)
► Overzicht sociale verzekeringspremies
► Overzicht premies bedrijfstakeigen regelingen

 

Op verzoek

Daarnaast kunnen wij voor u ook een aantal werkzaamheden verzorgen welke aan de salarisverwerking zijn gerelateerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

► Pro forma loonberekeningen
► Berekenen kostenplaatje per werknemer
► Journaalpost afzonderlijke werknemer(s)
► Loonstroken rechtstreeks naar werknemers versturen
► Werkgeversverklaringen
► Opstellen arbeidsovereenkomsten
► Formulieren met betrekking tot aanvragen WIA-, WGA-, WW-, VUT-, prepensioen- en pensioenuitkeringen